Bendrosios nuostatos

Taikoma www.pirsingas.com („Pirsingas“) Susisiekti su mumis galite kontaktais nurodytais puslapio apačioje.

Įsipareigojame Jūsų asmens duomenų neparduoti ir nenuomoti. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Pirsingas teikiamos paslaugos gali veikti tik mums renkant, laikant, perduodant, trinant ir (arba) kitaip naudojant („Tvarkyti“ arba „Tvarkymas“) su jumis susijusius specifinius duomenis. Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip jūsų vardas, gimimo data, adresas ar asmeninis elektroninio pašto adresas.

Čia aprašome, kokius jūsų Duomenis renkame bei kokiais tikslais juos Tvarkome, kai naudojatės Pirsingas ir jos teikiamomis paslaugomis. Taip pat pateikiame svarbi ą informacija apie jūsų Duomenų apsaugą, tame tarpe  apie jums įstatymu užtikrinamas teises. Kai kurias paslaugas mūsų Pirsingas gali teikti trečiosios šalys. Naudojantis šiomis paslaugomis, taikoma ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politika. Prieš jums naudojantis tokiomis paslaugomis, vadovaudamosi duomenų apsaugos įstatymais, trečiosios šalys gali paprašyti jūsų suteikti leidimą.

Šis dokumentas  papildo „Taisykles“, kurios sudaro jūsų susitarimo su Pirsingas dėl naudojimosi Pirsingas pagrindą. Esant neatitikimams tarp Taisyklių ir Duomenų apsaugos politikos, taikomos pastarojo dokumento nuostatos.

2. Kokius duomenis Tvarkome?

2.1 Prisijungimas prie Pirsingo

Kai prisijungiate prie Pirsingo, net jei nesate prie prisijungęs kaip vartotojas, Tvarkome toliau nurodytus duomenis (žurnalų rinkmenas):

 • jūsų įrenginio IP adresą;
 • informaciją apie jūsų įrenginio naudojamą naršyklę;
 • turinį ir universaliuosius adresus (URL), prie kurių jungiatės;
 • prisijungimų datą ir laiką.

Jei prisijungiate naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais:

 • jūsų mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas;
 • jūsų mobiliojo įrenginio naudojama operacinė sistema („iOS“, „Android“).

Be aiškaus jūsų leidimo nenaudosime šiame skirsnyje nurodytų asmens duomenų, ypač IP adreso, nebent toks naudojimas yra būtinas (i) teikti mūsų paslaugoms ir (arba) (ii) saugumo tikslais, ypač – kibernetinių atakų, tokių kaip duomenų surinkimas ar paslaugos trikdymo atakos prevencijai bei leidimo neturinčių programų prevencijai.

2.2 Vartotojo registracija

Kad galėtumėte naudotis Pirsingas ir jos paslaugomis, ypač – per Pirsingas vykdyti komercinius sandorius, naudotis elektroninių susirašinėjimų sistema ar palikti atsiliepimus bei bendrauti su kitais vartotojais, jums reikalinga vartotojo paskyra. Šiam tikslui turite užsiregistruoti kaip vartotojas.

 Registruojantis jūsų bus paprašyta įvesti toliau nurodytą informaciją:

 • Vardas ir pavardė (privaloma informacija)
 • Elektroninio pašto adresas (privaloma informacija)
 • Jūsų telefono numeris
 • Prekių pristatymo adresas
 • Slaptažodis
 • Patvirtinimas, kad sutinkate su „Taisyklėmis“, taip pat su šia duomenų apsaugos politika, kuri yra minėtų taisyklių dalimi.

Jūsų vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas bus nematomi kitiems Pirsingo vartotojams.

Užsiregistravę, į savo paskyroje, galite įkelti ir kitą, neprivalomą informaciją.

 

2.3 Naudojimasis Pirsingas sandoriams

Pirsingas laikysime ir Tvarkysime jūsų (arba įmonės kurią atstovaujate) sandorių Duomenis (pvz.  prekių informacija, kaina, sandorio laikas ir t.t.). Šie Duomenis Jums matomi „Tavo paskyroje“.

Konkretaus sandorio duomenys matomi tik Jums ir Pirsingo administracijai.

 

2.4 Komunikacija, komentarai, vertinimai ir atsiliepimai

Jums naudojantis Pirsingas, rinksime toliau nurodytus Duomenis:

 • Komentarus, kuriuos pateikiate Pirsingas;
 • Žinutes, Jūsų susirašinėjimuose ,
 • Vertinimus ir Atsiliepimus, kuriuos paliekate apie prekes;
 • Jūsų komunikaciją su Pirsingas personalu.

Dėl techninių priežasčių šis jūsų sukurtas turinys išliks Pirsingas ir pasibaigus jūsų Susitarimui dėl Pirsingo naudojimosi. Nepaisant to, jūsų vardas nebus matomas (pakeistas tekstu „Neaktyvus“).

 

3. Tikslai, kuriais Tvarkome jūsų Duomenis

Jūsų Duomenis Tvarkome toliau nurodytais tikslais:

 

3.1 Pirsingo paslaugų teikimas

Jūsų Duomenis Tvarkysime vykdydami Susitarimą tarp naudotojo ir Pirsingas, dėl naudojimo, siekiant suteikti paslaugas, kuriomis naudojatės Pirsingas, bei:

 • sudarydami sąlygas jums sudaryti sandorius (užsakyti prekes, apmokėti per trečių šalių servisus)
 • teikdami jūsų sandorių apžvalgą (sandorių istoriją)
 • Jūsų identifikacijos tikslais
 • sudarydami sąlygas bendrauti su Pirsingas administracija
 • siųsdami jums žinutes, būtinas, kad galėtume teikti paslaugas
 • kad galėtume teikti savo paslaugas be techninių klaidų ir kad galėtume atpažinti ir pašalinti identifikuotas klaidas.

 

3.2 Įstatymu užtikrintos teisės, mūsų Pirsingo gerinimas, neleistinos veiklos atpažinimas ir prevencija, sistemos saugumas

Jūsų Duomenis taip pat tvarkysime siekdami apsaugoti toliau nurodytus teisėtus Pirsingas ir (arba) bet kurių trečiųjų šalių teisėtus interesus:

 • Ginčų sprendimo, mūsų Taisyklių vykdymo bei mūsų teisių vykdymo, įgyvendinimas ir gynimas
 • Pirsingo naudojimo analizė paslaugų gerinimo, pagalbos vartotojams tikslais
 • Neteisėtos veikos, ypač sukčiavimo, prevencija, atskleidimas bei poveikio priemonių taikymas
 • Pirsingo saugumo, mūsų saugomų Duomenų bei kibernetinių atakų ir kitų grėsmių Pirsingo vientisumui prevencija.

 

3.3 Anoniminių vartotojų profilių kūrimas

Duomenis apie jūsų aktyvumą, jūsų žurnalų rinkmenas bei jūsų naudojimosi duomenis, surinktus per slapukus (angl. cookies, žr. 8 skirsnį žemiau) Pirsingas naudos tam, kad sukurtų anoniminį vartotojo profilį („Vartotojo profilis“). Nebent duotumėte tam leidimą: -       registracijos metu sutikimas privalomas, be jo registracija negalima ir negalimas naudojimasis Pirsingo paslaugomis;

-               kreipdamiesi į mus savo iniciatyva nurodysite Jūsų kontaktinius duomenis.

Pirsingas jokiomis aplinkybėmis nenaudos šio Vartotojo profilio būdu, kuris leistų susieti su konkrečiu asmeniu. Tai reiškia, kad Pirsingas negali nustatyti nario tapatybės,  bei užtikrina, kad, nesant sutikimo, anoniminiai vartotojų profiliai nebus jungiami su kitais vartotojų asmens Duomenimis jokiais techniniais, asmeniniais ar administraciniais tikslais.

 • Vartotojų profilius Pirsingas kurs ir naudos siekdama toliau nurodytų teisėtų interesų:
 • Vartotojų profilius naudosime tam, kad analizuotume ir suprastume lankytojų elgseną. Ši informacija padės gerinti paslaugas ir (arba) pasiūlyti naujų
 • Lankytojai gaus personalizuotus rinkodaros pranešimus, paremtus sukurtu Vartotojo profiliu. Tai reiškia, kad vartotojai gaus rinkodaros pranešimus, paremtus jų interesais bei Vartotojo profiliu. Rinkodaros pranešimai siunčiami remiantis su Pirsingas susijusiais reklamuotojais ir, esant vartotojo sutikimui (registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu arba į Pirsingo paskyroje esančią žinučių dėžutę).

 

3.4 Naujienlaiškiai ir kiti rinkodaros laiškai

Norėdami gauti mūsų naujienlaiškį ir kitus rinkodaros laiškus, galite užregistruoti, nurodydami savo elektroninį paštą ir/arba kitus duomenis savo iniciatyva. Kai užsiregistruojate, mes prašome jūsų leidimo Tvarkyti jūsų elektroninio pašto adresą tam, kad galėtume siųsti jums Rinkodaros. Rinkodaros laiškus gausite tik jei būsite davę tam leidimą.

Jūsų leidimas taip pat apima sutikimą, kad personalizuotume Rinkodaros laiškų turinį pagal jūsų poreikius bei interesus, vadovaudamiesi Vartotojo profiliu, kuris gali būti jums sukurtas. Jei taip pat esate leidę mums naudoti slapukus bei stebėti jūsų vartotojo elgseną mūsų Pirsingas, šis leidimas taip pat apima Duomenis apie tai, kaip naudojatės Pirsingas. Savo leidimą toliau gauti Rinkodaros laiškus galite bet kada atšaukti. Pateikdami prašymą bet kokiu būdu arba tiesiog paspausdami atsisakymo nuorodą bet kuriame Rinkodaros laiške. Leidimo atšaukimas neturi įtakos Tvarkymo, įvykdyto iki leidimo atšaukimo, teisėtumui.

3.5 Elektroninio pašto patvirtinimas saugumo tikslais

Po registracijos Pirsingas, Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu Jums bus pateiktas elektroninis laiškas, o jame pateikta internetinė nuoroda, skirta patvirtinti, kad Jūs asmeniškai valdote nurodytą elektroninį paštą. .

4. Jūsų duomenų apsauga internete

Prieiga prie jūsų paskyros saugoma Jūsų nustatytu arba automatiškai sugeneruotu  slaptažodžiu. Niekam neatskleiskite savo slaptažodžio. Baigus naudotis Pirsingas, atsijungti spaudžiant mygtuką „Atsijunkti“

Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti Jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. Prieiga prie jūsų Duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje duomenų apsaugos politikoje aprašytais tikslais. Tokius asmenis saisto taikomi duomenų apsaugos įstatymai.

5. Trečiosioms šalims perduodamas duomenų tvarkymas

Specifinėms paslaugoms teikti Pirsingas gali samdyti išorinius paslaugų teikėjus. Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų mūsų vardu bei pagal mūsų nurodymus. Pirsingas trečiąsias šalis renkasi atidžiai ir vadovaudamasi taikomais duomenų apsaugos teisės aktais. Užtikriname, kad duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis  sudarytomis sutartimis su trečiosiomis šalimis bei teisės aktais.

Mūsų vardu vykdomos procedūros apima:

 • techninės infrastruktūros tiekimą Pirsingasi bei vietos serveriuose suteikimą
 • naudojimosi analizę
 • paskyros patvirtinimą
 • klientų aptarnavimą bei užklausų apdorojimą
 • Pirsingo priežiūrą ir saugumą (pvz. sukčiavimo ir priekabiavimo prevenciją).

Tam tikromis aplinkybėmis mūsų išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie jūsų asmens Duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartį, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis yra bent jau lygiavertis tam, kurį užtikriname Mes ir taikomi teisės aktai. Visi mūsų vardu tvarkomi Duomenys išlieka mūsų kontrolėje. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju.

Kai kurie iš šių paslaugų teikėjų gali būti už ES/EEE ribų esančiose šalyse, kurių duomenų apsaugos lygis pagal ES/EEE standartus gali būti laikomas nepakankamu. Nepaisant to, su tokiais paslaugų teikėjais esame sudarę atitinkamus susitarimus (arba esama kitų galiojančių garantijų), kurie užtikrina, kad jūsų duomenims apsaugoti, pagal taikomus reikalavimus, bus imamasi visų būtinų priemonių.

 

6. Viešo turinio fiksavimas išorinėse paieškos sistemose

Jūsų profilyje esanti informacija, bei jūsų skelbiamas turinys, pvz. komentarai krovinį gali būti laisvai prieinami internete (jeigu Jūs pasirinkote skelbti viešai) ir dėl to įtraukiami į išorinių paieškos sistemų rezultatus. Dėl šios priežasties patariame jums neskelbti jautrios ar privačios informacijos.

 

7. Jūsų Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Pirsingas yra įstatymu įpareigota teikti asmens Duomenis ir (arba) Duomenis apie naudojimąsi Pirsingas valstybinėms ar priežiūros institucijoms, kiek tai reikalinga siekiant išvengti rizikos visuomenei bei vykdyti persekiojimą už nusikaltimus.

Visais kitais atvejais jūsų Duomenys trečiosioms šalims bus perduodami, jei esate davę leidimą ar patys suteikę trečiosioms šalims prieigą prie jūsų Duomenų (neįskaitant trečiųjų šalių, žr. 5 skirsnį aukščiau).

 

8. Slapukų naudojimas

8.1 Būtini slapukai

Slapukai - mažos tekstinės rinkmenos, kurias mūsų Pirsingas nori patalpinti jūsų kompiuteryje ar kituose prie interneto prisijungusiuose įrenginiuose. Jei jūsų naršyklės nustatymai priima slapukus, jūsų naršyklė tekstą prideda mažos rinkmenos pavidalu.

Nebent šioje duomenų apsaugos politikoje nurodyta kitaip, mūsų naudojami slapukai yra būtini mūsų Pirsingo funkcionalumui ir veikimui. Tai apima slapukus, kurie leidžia jums prisiregistruoti prie saugomos mūsų Pirsingo dalies. Dauguma slapukų iš jūsų įrenginio ištrinami pasibaigus jūsų naršyklės sesijai (sesijos slapukai). Būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojame tik tam, kad teiktume pageidaujamas paslaugas ir funkcijas.

8.2 Sutikimas dėl slapukų

Lankantis mūsų Pirsingas, parodome slapukų pranešimą ir gaudami jūsų leidimą mes paprašome jūsų sutikimo į jūsų įrenginį patalpinti papildomus slapukus. Šie slapukai nėra būtini mūsų Pirsingo funkcionavimui ir veikimui, tačiau jie padeda mums:

 • identifikuoti, kiek lankytojų apsilanko mūsų Pirsingas ir kaip jie elgiasi. Tai padeda gerinti Pirsingo funkcionalumą, pvz. užtikrinant, kad vartotojai gali rasti tai, ko ieško (analitiniai/veikimo slapukai)
 • identifikuoti, kada Jūs pakartotinai apsilankote mūsų Pirsingas ir personalizuoti turinį Jums
 • fiksuoti jūsų apsilankymus Pirsingas, kuriuose puslapiuose lankotės bei kurias nuorodas spaudžiate. Šią informaciją naudojame tam, kad geriau pritaikytume Pirsingas bei jums rodomą reklamą prie jūsų poreikių. Jei esate davę mums leidimą siųsti Rinkodaros laiškus, šią informaciją taip pat naudosime pasiūlydami Jums personalizuotą Rinkodaros informaciją (tiksliniai slapukai).

Slapukų pranešime jums pateikiama informacija apie tai, kodėl naudojame slapukus. Tęsdami naudojimąsi mūsų Pirsingas po to, kai parodome slapukų pranešimą, sutinkate su tuo, kad slapukus naudosime aukščiau nurodytais tikslais („Sutikimas dėl slapukų“).

 

8.3 Jūsų slapukų nustatymų tvarkymas

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte visų ar dalies slapukų arba kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Jeigu atsisakote slapukų, kai kurių mūsų paslaugų funkcionavimas gali būti apribotas.

Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Jei prie Pirsingo jungiatės naudodamiesi keliais įrenginiais, turite užtikrinti, kad kiekvieno įrenginio naršyklė yra pritaikyta jūsų slapukų parinktims.

 

8.4 Trečiųjų šalių slapukų naudojimas

„Google Analytics“ naudojimas

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google Inc“ („Google“) teikiamą internetinės analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja „slapukus“, tekstines rinkmenas, kurios saugomos jūsų kompiuteryje ir kurios leidžia analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Slapukų sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia Svetaine, paprastai perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. Mūsų Pirsingas esame aktyvavę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse jūsų IP adresą „Google“ sutrumpins iš anksto. Pilnas IP adresas bus perduodamas ir laikomas „Google“ serveryje JAV tik esant išimtinėms aplinkybėms. „Google“ šią informaciją naudoja Pirsingo  vardu, siekdama įvertinti tai, kaip naudojatės Svetaine, sudaryti ataskaitas apie svetainės aktyvumą ir teikti Pirsingo papildomas paslaugas, susijusias su Svetaine ir naudojimusi internetu. Kaip „Google Analytics“ veiklos dalis jūsų naršyklės perduodamas IP adresas nebus susiejamas su kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite neleisti, kad jūsų kompiuteryje būtų saugomi slapukai pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Jei tai padarysite, kai kurios Svetainės funkcijos jums gali būti apribotos. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bei Tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš čia.

Jei mūsų Svetainėje lankotės naudodamiesi naršykle, į kurią negali būti įdiegtas naršyklės papildinys, „Google Analytics“ atliekamo duomenų fiksavimo galite neleisti paspausdami čia. Taip bus išleistas atsisakymo slapukas, kuriuo nebus leidžiamas tolesnis jūsų duomenų fiksavimas jums lankantis šioje Svetainėje. Prašome atkreipti dėmesį, kad jei ištrinsite visus savo naršyklės slapukus, atsisakymo slapukas taip pat bus ištrintas.

Norėdami peržiūrėti „Google“ duomenų apsaugos taisykles, spauskite čia .

„Google Adsense“ naudojimas

Ši Svetainė naudoja „Google Adsense“, „Google“ teikiamą internetinę reklamavimo paslaugą. „Google Adsense“ naudoja „slapukus“ (tekstines rinkmenas), saugomus jūsų kompiuteryje ir leidžiančius analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Informacijai rinkti „Google Adsense“ naudoja tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons), mažus nematomus grafinius elementus). Tinklo duomenų rinkėjai leidžia fiksuoti ir rinkti paprastus veiksmus, tokius kaip lankytojų srautas Svetainėje. Slapuko ir (arba) tinklo duomenų rinkėjo sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia Svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. „Google“ naudoja šią informaciją tam, kad įvertintų tai, kaip naudojatės Svetaine, Svetainėje rodomų reklamų atžvilgiu, kad Svetainės valdytojui sudarytų ataskaitas apie Svetainės aktyvumą bei reklamas ir kad teiktų kitas su Svetaine bei interneto naudojimu susijusias paslaugas. Kiek to reikalauja įstatymai arba jei trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis „Google“ vardu, „Google“ taip pat gali padaryti šią informaciją prieinamą trečiosioms šalims. „Google“ niekada nejungia jūsų IP adreso su kitais „Google“ saugomais duomenimis.

Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir (arba) pageidaujate, kad jūsų Duomenys nebūtų fiksuojami ir naudojami, „Google“ slapukų naudojimą tokiais tikslais galite išjungti „Google“ reklamų nustatymuose adresu www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Prašome atkreipti dėmesį, kad jei iš savo įrenginio ištrinsite visus slapukus, „Google“ šiais tikslais į jį gali patalpinti naujus slapukus ir jums gali tekti atnaujinti deaktyvavimo nustatymus. Be to, trečiųjų šalių slapukų naudojimą galite deaktyvuoti apsilankę „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 „Google Remarketing“ naudojimas

Naudojame „Google“ pakartotinės rinkodaros technologiją. Ši technologija leidžia vartotojams, kurie jau yra apsilankę mūsų Svetainėje ir naudojęsi mūsų internetinėmis paslaugomis bei išreiškę susidomėjimą mūsų pasiūlymu, pakartotinai gauti reklamas „Google“ partnerių tinklo svetainėse. Reklamų rodymą įgalina naudojami slapukai – mažos tekstinės rinkmenos, išsaugotos vartotojo kompiuteryje. Tekstinės rinkmenos leidžia analizuoti vartotojų elgseną jiems apsilankius Svetainėje. Tuomet ji naudojama teikiant tikslines produktų rekomendacijas ir specialiai pritaikytą reklamą. Duomenis, „Google“ surinktus specialiai pritaikytos reklamos būdu bei iš trečiųjų šalių teikėjų lankytojų duomenų (pvz. amžiaus, lyties ir interesų) mes fiksuojame „Google Analytics“.

Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir (arba) pageidaujate, kad jūsų Duomenys nebūtų fiksuojami ir naudojami, „Google“ slapukų naudojimą tokiais tikslais galite išjungti „Google“ reklamų nustatymuose adresu www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Prašome atkreipti dėmesį, kad jei iš savo įrenginio ištrinsite visus slapukus, „Google“ šiais tikslais į jį gali patalpinti naujus slapukus ir jums gali tekti atnaujinti deaktyvavimo nustatymus. Be to, trečiųjų šalių slapukų naudojimą galite deaktyvuoti apsilankę „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Trečiųjų šalių slapukų naudojimas

Jums naudojantis internetinėmis Pirsingo paslaugomis, siekiant surinkti duomenis Jūsų atžvilgiu gali būti naudojami kitų teikėjų slapukai ar tinklo duomenų rinkėjai. Tai gali būti daroma siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ar tikslines kampanijas. Jums suteikus leidimą naudoti slapukus, taip pat vertinsime vartotojo profilius su pseudonimu. Asmens tapatybės nustatyti nebus įmanoma. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir jų naudojimo.

Tokių trečiųjų šalių slapukų saugojimą bei jais vykdomą stebėjimą galite nutraukti pakeisdami savo naršyklės nustatymus.

 

9. Teisė pakeisti politiką

Pasiliekame teisę pakeisti šią duomenų apsaugos politiką bet kuriuo metu, vadovaudamiesi taikytinais įstatymais. Visi pakeitimai nedelsiant bus publikuojami šiame puslapyje.

 

10. Jūsų duomenų laikymo trukmė

Nebent kitaip būtų nurodyta šioje duomenų apsaugos politikoje ar įstatyme, saugosime:

 • asmens Duomenis, nurodytus punkte – 90 dienų nuo jų užfiksavimo
 • su sandoriais susiję duomenys saugomi  36 mėnesius nuo sandorio atlikimo
 • visus kitus asmens Duomenis, nurodytus šioje duomenų apsaugos politikoje – tris mėnesius nuo tos dienos, kai bus ištrinta jūsų vartotojo paskyra arba tris mėnesius po to, kai jūsų paskyra bus neaktyvi trejus metus.

 

11. Jums įstatymu užtikrinamos teisės, susijusios su jūsų duomenimis

Vadovaujantis įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis, bet kuriuo metu turite teisę:

 • būti informuoti apie Duomenis, kuriuos Tvarkome, ir pareikalauti šių duomenų kopijos (teisė būti informuotam). Su visais Duomenimis, kuriuos aktyviai pateikiate Pirsingas galite susipažinti savo paskyroje.
 • reikalauti pataisyti netikslius Duomenis ir, vadovaujantis Tvarkymo pobūdžiu, papildyti trūkstamus Duomenis (teisė į ištaisymą). Visus Duomenis, kuriuos aktyviai pateikiate Pirsingas, bet kuriuo metu taip pat galite pakeisti patys savo paskyroje (išskyrus išsiųstas žinutes bei visus komentarus, susirašinėjimus chat-e ar vertinimus ir atsiliepimus)
 • esant pagrindui, reikalauti, kad jūsų Duomenys būtų ištrinti (teisė į ištrynimą)
 • reikalauti apriboti jūsų Duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus (teisė apriboti tvarkymą)
 • jei atitinkami įstatymu apibrėžti kriterijai, jūs turite teisę gauti savo pateiktus Duomenis perskaitoma struktūrizuota forma, kuri gali būti perduodama kitam Duomenų tvarkytojui ar, kai tai techniškai įmanoma, leisti, kad juos perduotų Pirsingas (teisė į duomenų perkeliamumą); ir
 • būti veikiamam nevisiškai automatizuotu Tvarkymu paremtu sprendimų priėmimu, nebent būtų išpildytos įstatymu numatytos tokiam sprendimų priėmimui taikomos sąlygos. Šiuo metu Pirsingas netaiko automatizuoto sprendimų priėmimo.

 

Taip pat, esant išimtinėms aplinkybėms, turite teisę atsisakyti įstatyminio jūsų Duomenų Tvarkymo. Kai jūsų Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite prieštarauti tokiam Tvarkymui (teisė prieštarauti).

Taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį suteikėte registruodamiesi ar naudodamiesi mūsų paslaugomis. Toks atsisakymas nepaveiks Duomenų Tvarkymo, įvykdyto iki atsisakymo ir paremto suteiktu sutikimu, teisėtumo. Kiek susiję su slapukų naudojimu, galite pasinaudoti išsiregistravimo ir deaktyvavimo mechanizmais, sukurtais skirtingoms paslaugoms. Taip jūsų naršyklėje bus patalpintas nuolatinis deaktyvavimo slapukas, mums nurodantis, kad tokie Duomenys iš jūsų naršyklės neturi būti fiksuojami. Prašome atkreipti dėmesį, kad jei pašalinsite visus slapukus iš savo naršyklės, taip pat bus ištrintas ir deaktyvavimo slapukas. Aukščiau aprašytą procesą turėsite įvykdyti dar kartą, jei pasinaudosite mūsų Pirsingas kitame įrenginyje ar kitoje naršyklėje.

Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis į Pirsingas žemiau nurodytais kontaktais. Nepaisant bet kokių kitų teisės gynimo priemonių, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.

13. Jūsų sutikimo tekstas

Kad galėtume užtikrinti visišką skaidrumą mūsų Duomenų Tvarkymo procedūrų atžvilgiu, galite mūsų paprašyti elektroniniu paštu jums atsiųsti jūsų pateiktų sutikimų sąrašą. Prašymus siųskite elektroninio pašto adresu, nurodytu šio puslapio. Naudodamiesi mūsų Pirsingas, galėjote sutikti gauti Rinkodaros laiškus ir (arba) su slapukų naudojimu.